وب سایت فنی مهندسی داینامیک

فیلم آموزشی Pluralsight - SQL Server, Entity Framework, Reporting Services

> آموزشی

 

سرفصلهای آموزش :

Designer Supported EDM Customization Intermediate [02:05:13]
Entity Framework 4.0 By Example Beginner [02:18:50]
Entity Framework and Data Models Intermediate [01:31:38]
Introduction to Data Warehousing and Business Intelligence Beginner [01:13:19]
Introduction to SQL Server Beginner [02:09:28]
PowerPivot for Microsoft Excel 2010 Beginner [02:23:40]
Reporting Services Advanced Topics Advanced [02:35:02]
Reporting Services Report Development Fundamentals Beginner [04:47:28]
Reporting Services Report Development Fundamentals 2 Intermediate [02:54:09]
SQL Server - TSQL Intermediate [04:46:26]
SQL Server Business Integration Tools Beginner [03:47:24]
SQL Server Fundamentals Beginner [07:55:35]
Using XML and XQuery Effectively with SQL Server Intermediate [05:29:07]

 

http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGr/SQL_Server.part18.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XG!/SQL_Server.part17.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XG5/SQL_Server.part16.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XG0/SQL_Server.part15.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XG2/SQL_Server.part14.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGi/SQL_Server.part13.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGh/SQL_Server.part12.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGV/SQL_Server.part11.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGO/SQL_Server.part10.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGl/SQL_Server.part09.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGC/SQL_Server.part08.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGL/SQL_Server.part07.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGQ/SQL_Server.part06.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XG6/SQL_Server.part05.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!XGk/SQL_Server.part04.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!X2q/SQL_Server.part03.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!X2B/SQL_Server.part02.rar
http://abroo.dl.rapidbaz.com/k!X2f/SQL_Server.part01.rar
 
منبع :freecomponents.blogfa.com

نظر به مطلب
نام:  
ایمیل:
متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
کد امنیتی: 69099
   
دوشنبه 30 مهر 1397
جستجو در مطالب

قدرت گرفته از پرتال ترنم