وب سایت فنی مهندسی داینامیک

Telerik Ultimate Collection for .NET Q1 2012

> کامپوننت و ابزار برنامه نویسی
 


Windows Phone

Winform

WPF

JustCode

JustMock

Reporting

JustTrace

SilverLight

Web
Extensions MVC

Telerik OpenAccess ORM

Kendo UI Web

+

Source Code

 

Telerik Ultimate Collection for .NET Q1 2012

Windows Phone 2012.1 214 (Feb 15, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2721


Download :


http://www.mediafire.com/?o9blu9wrdind9itWinform 2012.1 12.0215 (Feb 15, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2726


Download :


http://www.mediafire.com/?xdaugiqkox8k982WPF 2012.1 215 (Feb 15, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2724


Download :


http://www.mediafire.com/?9bn8lq66x6ofhd6JustCode 2012.1 214 (Feb 14, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2716


Download :


http://www.mediafire.com/?wm6uipqh5z3d358JustMock 2012.1 215 (Feb 15, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2720


Download :


http://www.mediafire.com/?mkck9mi7vr6zp32Reporting 6.0. 12.215 (Feb 15, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2692


Download :


http://www.mediafire.com/?68oaxs97hg2x9a3JustTrace 2012.1 214 (Feb 14, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2714


Download :


http://www.mediafire.com/?g8vekcqq4xe1q9sSilverLight 5 2012.1 215 (Feb 15, 2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2723


Download :


http://www.mediafire.com/?7d9iot8kp6bz61bExtensions MVC 2012.1.215 (Feb 15,2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2712


Download :


http://www.mediafire.com/?cifee1xds9x2jdyWeb.UI 2012.1.215 (Feb 15,2012)
Release notes:


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2711


Download :


http://www.mediafire.com/?7d2cdndtmrc9x2b
http://www.mediafire.com/?9d60qdcfk0ctqctTelerik OpenAccess ORM 2012.1.215 (Feb 15,2012)
Release Notes :


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2718


Download :


http://www.mediafire.com/?usy1u4dshhutdgoKendo UI Web 2011.3.1407
Release Notes :


http://www.telerik.com/VersionNotes.aspx?id=2689


Download :


http://www.mediafire.com/?o72922su3it9kkb
Telerik Ultimate Collection for .NET Q1 2012 Source Code


Telerik OpenAccess ORM 2012.1.215 Source Code


http://www.mediafire.com/?7ldcffxlqbv7cdzTelerik Web.UI 2012.1.215 Source Code


http://www.mediafire.com/?21uobjs6o5jn53rTelerik SilverLight 5 2012.1 215 Source Code


http://www.mediafire.com/?ceyv4aa22ilidpbTelerik Reporting 6.0. 12.215 Source Code


http://www.mediafire.com/?jmqs8jigd2lkddbTelerik WPF 2012.1 215 Source Code


http://www.mediafire.com/?1zh841a287qnnjhTelerik Winform 2012.1 12.0215 Source Code


http://www.mediafire.com/?fs9l4c9967jjbbtTelerik Windows Phone 2012.1 214 Source Code


http://www.mediafire.com/?8czfpwmtumfv0d5

 

 

منبع :freecomponents.blogfa.com

 


نظر به مطلب
نام:  
ایمیل:
متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
کد امنیتی: 41718
   
سه شنبه 20 آذر 1397
جستجو در مطالب

قدرت گرفته از پرتال ترنم